Har du mottatt en kontrollsanksjon?

Dersom du har mottatt en kontrollsanksjon finner du kontonummer, KID, BIC og IBAN nummer, med en betalingsfrist på blanketten. Vennligst sjekk kontrollsanksjonen nøye for å kontrollere at registreringsnummer er korrekt og husk å betale innen frist for å unngå purregebyr.

Dersom du ønsker å klage på ilagt kontrollsanksjon må det gjøres innen 3 uker etter at kontrollavgiften ble ilagt. Klagebehandling skjer til Skagen Parkering AS. Benytt link til klageskjema nederst på denne siden. Klagen behandles i tråd med standardvilkår for privat parkeringshåndheving (Parkeringsforskriften). Informasjon finnes på kontrollsanksjonblanketten. Vi godtar kun skriftlig klage på elektronisk skjema nederst på denne nettsiden.


Sats på kontrollsanksjon

For overtredelser av vilkårsparkering, kan du bli ilagt en kontrollsanksjon på kr. 300, 600, eller 900,-. Satsene er bestemt i henhold til parkeringsforskriften (01.01.2017) vedtatt av Stortinget.

Både eier og fører er ansvarlig

Kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr blir i utgangspunktet ilagt føreren av motorvognen på stedet, men dersom føreren er en annen enn den som var registrert som eier av motorvognen ved tidspunktet for overtredelsen er de solidarisk ansvarlig for betalingen.

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene, parkeringsforskriften og skiltforskriften). Føreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp.

For mer informasjon om klagemuligheter, se Parkeringsklagenemda sine hjemmesider.


Ofte stilte spørsmål

Hva skjer dersom jeg ikke betaler kontrollsanksjonen? 

Inndrivelse av utestående beløp blir gjort i henhold til inkassoloven.

Er du uenig i en ilagt kontrollsanksjon?

Dersom du ønsker å klage på ilagt kontrollsanksjon må det gjøres skriflig innen 3 uker etter at kontrollavgiften ble ilagt. Klagebehandling skjer til Skagen Parkering AS. Benytt link til klageskjema nederst på denne siden.

Parkert i strid med bestemmelser for oppstilling?

Motorvognen skal parkeres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes. Betjenten har dokumentert med bilder.

Gyldig p-tillatelse ikke synlig i frontruten/ingen elektronisk p-avtale registrert? 

Du skal ha gyldig parkeringstillatelse som skal være synlig i frontruten. Dette fremgår av skiltningen på området. Slike klager gis ikke medhold.

Maks p-tid overskredet?

Ditt kjøretøy har stått parkert over maks tillatt p-tid. Dette fremgår av skiltingen på området. Betjenten har sikret bildebevis.

Gyldig p-tillatelse for forflytningshemmede ikke synlig i frontrute?

Du har parkert på område reservert for forflytningshemmede. Dette fremgår av skiltningen på området. Dersom du ikke har gyldig p-tillatelse synlig i frontruten har du motatt en kontrollsanksjon.

Parkering forbudt?

Man skal parkere i henhold til skilt som angir hvor det er tillatt å parkere. På dette området du har fått en kontrollsanksjon er det skiltet «parkering forbudt».

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside.<br>Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler på skagenparkering.no<br> Les mer om personvern her
 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close