Våre Tjenester

Parkering

Skagen Parkering AS utfører parkeringskontroll iht til kundens ønsker og kan skreddersy tjenester innforbi gjeldende lovverk. Vi har løsninger for alle typer parkeringsutfordringer.

Mer

Veimerking

Veimerking er en permanet merking av områder som oftest betyr maling direkte på underlag. Merking kan være tekst, symboler, bilder eller utforming etter eget ønske.

Mer

Skilting/Merking

For best mulig utnyttelse av parkeringområdet er det viktig med tydelig skilting og merking. Skilting skal være synlig og tydelig for bruker av området og i tråd med gjeldende regelverk.

Mer