Våre tjenester

Parkering

Skagen Parkering AS utfører parkeringskontroll iht til kundens ønsker og kan skreddersy tjenester innforbi gjeldende lovverk. Vi har løsninger for alle typer parkeringsutfordringer.

Les mer

Skilting/Merking

For best mulig utnyttelse av parkeringområdet er det viktig med tydelig skilting og merking. Skilting skal være synlig og tydelig for bruker av området og i tråd med det gjeldende regelverk. 

Les mer

Veimerking

Veimerking er en permanet merking av områder som oftest betyr maling direkte på underlag. Merking kan være tekst, symboler, farger, bilder eller utforming/design etter eget ønske.

Les mer

Leie P-plass

skagen parkering

For å sikre en god utnyttelse av parkeringsareal kan leie eller utleie av P-plasser for grunneier mange ganger være aktuelt. Vi har et stort nettverk av kunder og er behjelpelige med å leie eller å leie ut P-plasser.

Les mer