Kontrollsanksjon

En kontrollsanksjon eller et parkeringsgebyr er et sanksjonsmiddel som ilegges et kjøretøy ved brudd på skiltede bestemmelser og parkeringsvilkår på stedet. Kontrollsanksjon ilegges i henhold til parkeringsforskriften. 

Det er tre satser som kan ilegges ved overtredelser av vilkårsparkeringen på området. Satsene er fastsatt i henhold til parkeringsforskrfiten (01.01.2017) og er vedtatt av Stortinget. Hvilken sats som ilegges avhenger av graden på overtredelsen; 330,- / 660,- / 990,-

Både eier og fører er ansvarlig

En kontrollsanksjon blir i utgangspunktet ilagt føreren av motorvognen på stedet, men dersom føreren er en annen enn den som er registrert som eier av motorvognen ved tidspunktet for overtredelsen er kjøretøy eier solidarisk ansvarlig for betalingen.

Som fører plikter en å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene, parkeringsforskriften og skiltforskriften). Bilfører har også en streng aktsomhetsplikt med hensyn til å observere skiltene som er satt på stedet, og etterfølge vilkårene for parkering.


Våre trafikkbetjenter

Våre betjenter gjennomfører kursing og opplæring med skriftlig eksamen i henhold til regelverket. Betjentene kontrollerer sporadisk mellom alle parkeringsanleggene som driftes av Skagen Parkering.

Våre betjenter som utfører kontroll med vilkårsparkering gis ikke lønn, bonus eller andre ytelser som er avhengig av kontrollsanksjoner. De arbeider dermed ikke på provisjon og har fastlønn uavhengig av hvor mange kontrollsanksjoner det ilegges. 

Er det blitt ilagt en kontrollsanksjon på ditt kjøretøy har ikke betjentene muligheten til å tilbakekalle denne, og skriftlig klage må sendes inn til selskapet.

Ha du mottatt en kontrollsanksjon?

På den gule blanketten fremkommer det informasjon angående den ilagte kontrollsanksjonen, betalingsinformasjon og klageinformasjon.

Ved betaling vil en kunne finne kontonummer, KID, Swift og IBAN nummer. Vennligst sjekk betalingsinformasjonen nøye og kontrollere at det er korrekt, og at all informasjon stemmer overens med det som blir innbetalt. Fristen for å betale er 21 dager (tre uker) fra datoen av ileggelsen. Blir det ikke betalt innen fristen sendes saken til et inkassoselskap som pålegger purregebyr og renter ved manglende betaling.

Klage

Dersom du mener at ileggelsen ikke er korrekt har du rett til klage på kontrollsanksjonen. Klage på kontrollsanksjon skal kun skje skriftlig, andre innsigelser vil ikke bli behandlet eller besvart.  Fristen for å klage er 21 dager (tre uker) fra datoen av ileggelsen. Blir det ikke påklaget eller betalt innen fristen sendes saken til et inkassoselskap som pålegger purregebyr og renter ved manglende betaling.

Parkeringsklagenmenda

Klagebehandling skjer først til Skagen Parkering AS, og alle klager behandles i tråd med standardvilkår for privat parkeringshåndheving (Parkeringsforskriften). 

Får du avslag i din klage og fortsatt er uenig i avgjørelsen kan du påklage videre til Parkeringsklagenemnda innen ett år fra mottatt kontrollsanksjon. Ved behandling av en klagesak, består nemnda av en nøytral leder, en som representerer forbrukersiden og en som representerer næringssiden.  Parkeringsklagenemnda er et uavhengig organ, og nemndas avgjørelser er bindende for partene på samme måte som en dom.

For mer informasjon og nemndas prinsippavgjørelser besøk Parkeringsklagenemnda sine nettsider.


 

Mistet kontrollsanksjon?

Har du mistet din kontrollsanksjon, vennligst ta kontakt pr. e-post post@skagenparkering.no, og du vil bli tilsendt en kopi av kontrollsanksjonen. Husk å oppgi kjøretøyets registreringsnummer.

Kontakt
  • post@skagenparkering.no
  • (+47) 52 05 50 70
  • St. Olavsgate 6, 4005 Stavanger
Skagen Parkering

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside.<br>Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler på skagenparkering.no<br> Les mer om personvern her
 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close